Ситуациалық есептер. Есеп 1. Радиолокациялық жөндейтін жерде жағымсыз жұмыс жағдайы

Есеп 1. Радиолокациялық жөндейтін жерде жағымсыз жұмыс жағдайы қалыптасқан: жұмысшыларға бір уақытта бірнеше радиолокациялық орындарында диапозоны 300 МГц – 300 ГГц болатын үдемелі радиотолқынды сәулелену болады . Жұмыс уақытының 60 % жұмысшылар радиолокацияларды жөндеумен өткізеді. (6-сағаттақ жұмыс күні). ЭМП нің 2 жерде бірдей жұмыс істегендегі жүктемесі РЛС – 110-120 мкВт ; ал 4 жерде бірдей істегенде - 200260 мкВт болады.

а) Өлшем жүргізетін құралдарды атаңыз

б) Өлшенген деңгейді ГОСТ пен салыстыру

в) Сауықтыру шаралары.

Есеп 2. Емханадағы физиотерапиялық бөлімшеде УЖЖ және ЖДЖ апараттық жұмыс диапозоны бар. УЖЖ-4 аппаратының жиілігі 50 МГц –0 МГц ; барлы Ситуациалық есептер. Есеп 1. Радиолокациялық жөндейтін жерде жағымсыз жұмыс жағдайық аппарат төртеу.Сондай ақ ЛУЧ – 58 ( 50 –300 МГц) апаратының 4 бар . ЛУЧ-58 жеке бөлмеде орналасып: мақталы матаға микросымдар қосындысы бар ширмамен бөлінген. УВЧ-4 нің жұмысшылардан бөлек бөлімшелерде оқшауланбаған. Сондықтан да үрдіс кезінде пайда болатын ЭМП сол бөлімшелердің қызметшілерінің сәулеленуі мүмкін м/с. Жұмыс күні м/с – 6 сағ. Өлшемдері: ЛУЧ –58 - 4 мкВт/см2; УВЧ –4 - 12-40 Вт/м

а) Өлшем жүргізетін құралдарды атаңыз

б) жүктелетін деңгейді ГОСТ пен салыстыру

в) Сауықтыру шаралары

Есеп 3. Медициналық жабдықтарды дайындайтын заводта поливинилхлоридті пластиктен жасалатын орамалы материалды қаптауға арналған Ситуациалық есептер. Есеп 1. Радиолокациялық жөндейтін жерде жағымсыз жұмыс жағдайы қапшықтар жасалады. Пероральді қабатты өзара біріктіру, жиілік диапазоны 30-40 МГц тең ЭМП энергиясы арқылы жүзеге асады . Құрал жабдықтар көп мөлшерде экрандалмаған жоғары жиілікті элементтер бар. Цехта 2 құрылғы жұмыс істейді. ЭМ сәулелену мөлшерін әлсірету мақсатында қолындағы 0,5 мм тұратын кең өрімді (тор 10х10) аммонилік тор болаттан жасалған экранды пайдаланылады. Экрандауға дейін –№ 1 құрылғының жұмыс орнында энергетикалық құраушы 160-180 В/м; магнитті құраушы 3 А/м, № 2 құрылғы – Энергетикалық құраушысы 159-168 В/м ; магниттік құраушы 12 А/м. Экрандау орнатылғаннан кейін № 1 құрылғы – электромагниттік құраушысы 8-12 В/м Ситуациалық есептер. Есеп 1. Радиолокациялық жөндейтін жерде жағымсыз жұмыс жағдайы, магниттілігі 0,5 А/м; № 2 құрылғы энергетикалық – 28-36; қосынымдары 2,3.

а) Өлшейтін құралдар

б) ЭМ сәулеленудің әлсіреу дәрежесін Э = Ео/Еэ формуласы бойынша есептеу және сараптама жасау, мұнда Э – экрандау эффектілігі Ео – экрандауға дейінгі жүктеме, Еэ – экрандаудан кейінгі жүктеме

в) ГОСТпен салыстыру

Есеп 4. Телевизиялық станция операторларының жұмыс орнын зерттеу барысында мынадай жағдай анықталды: телекөрсетілім 4 өткізгіш (69,7 МГц) жүзеге асады. Бұл өткізгіштер көру терезелері бор металл шкафтарда орнатылған. ЭМ-энергия жалпы комутатор арқылы өлшенген– жүктемесі 10-20 В/м, Ал басқару тетігінің қасында 5-10 В/м

а) Өлшеу құралдарыб) ГОСТпен салыстыру

в) Сауықтыру шараларын ұйымдастыру

Есеп 5. Аурухананы Ситуациалық есептер. Есеп 1. Радиолокациялық жөндейтін жерде жағымсыз жұмыс жағдайы жоспарлы тексеру барысында бөлмелердегі акустикалық тәртіптің бұзылуы байқалады, дыбыс қысымының максимальді деңгейі 50 Дб А. техникалық қабатта 16 желдеткіш құрылғы орнатылған. Аурухананың негізгі бқлімінде емдеу мақсатында лазер қолданылады, олардың жалпы диапозоны 3000 МГц, үздіксіз сәулелену қуаттылығының тығыздығы 12 мкВт/см2, ал шашыраңқы сәулелену қуатының тығыздығы 7-8 мкВт/см2

а) Өлшеу құралдары

б) ГОСТпен тексеру

в) Еңбек қауіпсіздігі деңгейін бағалау

Есеп 6. 500, 700, 1150 кВ электр өткізгіш нүктелердің техникалық қауіпсіздік өткізетін электромонтерлардың 3 топтарындағы қызмет көрсету сызықтары берілген. Жүктемені өлшеу барысында ЭП электрөткізгіш сызық астында Ситуациалық есептер. Есеп 1. Радиолокациялық жөндейтін жерде жағымсыз жұмыс жағдайы орнатылған , оның деңгейі 1,1-7,9 кВ/м құрайды . Электрөткізгіш сызығында жұмыс уақыты - 2 ­- 6 cағат .

а) ЭП әсер ету деңгейін бағалау және СН салыстыру

б) Сауықтыру шараларын ұйымдастыру

Есеп 7. Электромантерлардың техникалық қауынсіздік өткізетін 5 топтары тоқ жүргізу бөлімшелердегі өшірілмеген жоғарғы вольттық сызықтарда жұмыс істейді. Өлшеу: ЭП жүктемесі 4 тең 40 кВ/м, жүктеме деңгейі МП 50 Гц 0,8-17,6 А/м тіркегенде және траверсе құраған , 520 –730 А/м сым тетіктен 0,5-1 м арақашықтықта . Жұмыс орнында ЭМП 60 КГц 500-750 кВ/м жүктемесі тіркелген, жұмыстың жалпы уақыты шамамен Ситуациалық есептер. Есеп 1. Радиолокациялық жөндейтін жерде жағымсыз жұмыс жағдайы 1 сағ. Өңдеу алдын алу жұмыстарында шу деңгейі арақашықтығы сым тетіктен 89 дБ А дейін жеткен.

а) Эп әсер ету деңгейін бағалау және СН салыстыру

б) Сауықтыру шараларын ұйымдастыру


documentagpxhev.html
documentagpxopd.html
documentagpxvzl.html
documentagpydjt.html
documentagpykub.html
Документ Ситуациалық есептер. Есеп 1. Радиолокациялық жөндейтін жерде жағымсыз жұмыс жағдайы