Семінарське заняття №10

Тема. Вдосконалення соціального страхування в Україні

Питання семінарського заняття

1. Державні соціальні стандарти у сфері соціального страхування в Україні

2. Проблеми соціального страхування в Україні

3. Особливості фінансування соціальної сфери

4. Нетрадиційні джерела фінансування соціальної сфери

Мета: з’ясувати проблеми функціонування системи соціального страхування та визначити перспективи її розвитку.

Теми доповідей та виступів

1. Недержавне соціальне страхування: перспективи та проблеми розвитку.

2. Упровадження державних соціальних стандартів у сфері медичного обслуговування населення.

Перелік основної і додаткової літератури

1. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення в Україні (у цифрах і фактах). – К.: НІОС, 2009, - с. 46

2. Внукова Н.М. Соціальне страхування: Навч. пос. / Н.М. Внукова, Н.В. Кузьминчук—К.: Кондор, 2006.—352с.

3. Юрій С.І. Соціальне Семінарське заняття №10 страхування: Підручник / С.І. Юрій, М.П. Шаварина, Н.В. Шаманська—К.: Кондор.—2004.—464с.

Питання для самоконтролю

1. Що таке «Персоніфікований облік у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування»?

2. Саморегульована організація адміністраторів недержавних пенсійних фондів – це…..

3. Які напрямки подальшого удосконалення пенсійного страхування?

4. Що необхідно змінити в системі соціального страхування від нещасного випадку на виробництві?

5. Що стримує запровадження медичного страхування?

6. Чи є досконалою організаційна структуру системи соціального страхування?documentagqreyj.html
documentagqrmir.html
documentagqrtsz.html
documentagqsbdh.html
documentagqsinp.html
Документ Семінарське заняття №10