Система експертизи розгляду заявок на винаходи.

2. Етапи проведення експертизи.

Створення таблиці

№ етапу Суть етапу
Перший етап експертизи за формальними ознаками, що закінчується публікацією відомостей про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду, в офіційному бюлетені Установи «Промислова власність»;
Другий етап експертизи заявленого винаходу по суті.

Для створення таблиці (в рядку "Меню" натискаємо "Таблица - Вставить таблицу")

Зміна напрямку тексту в таблиці (виділяємо текст, ПКМ, і змінюємо напрямок тексту нажавши певну команду у діалоговому вікні)

Створення маркованого списку

Наприклад:

На етапі експертизи за формальними ознаками заявка на винахід або КМ може бути відхилена за таких причин:

Ø винахід (КМ) не відповідає умовам надання правової охорони;

Ø заявник винаходу (КМ) вчасно не подав відповідь Система експертизи розгляду заявок на винаходи. на запит експертизи (згідно з Законом цей строк складає два місяці від дати одержання заявником повідомлення Установи);

Ø матеріали, надіслані заявником винаходу (КМ) у відповідь на запит Установи, не містять необхідних виправлень і уточнень;

Ø додаткові або виправлені матеріали, а також мотивоване клопотання про продовження строку відповіді, надійшли пізніше двох місяців від дати одержання заявником винаходу (КМ) повідомлення Установи;

Ø прийнято рішення про можливість проведення експертизи по суті для винаходу, а клопотання щодо її проведення не подано протягом трьох років від дати подання заявки.

Для цього на панелі інструментів "Форматирование" натискаємо "Маркированый список по умолчанию"

Вставка автофігури

Для ставки автофігури: стрілочки Система експертизи розгляду заявок на винаходи. вправо (на панелі інструментів "Рисование" натиснути "Автофигуры" і вибрати певну фігуру).

Висновки: Виконуючи дану лабораторну роботу ми ознайомилися з головними командами Microsoft Office Word:

1. Навчились запускати редактор та вивчили його меню.

2. Розглянули панель інструментів та ознайомились з її головними панелями(Стандартна, Форматування).

3. Задали певні параметри сторінки.

4. Навчилися вводити текст та форматувати його.

5. Ознайомилися зі стилями.

6. Змінювали шрифт та розмір.

7. Створювали елементи WordArt.

8. Перевірили правопис.

9. Задали абзаци.

10. Навчились зберігати документ та називати його.

11. Виконувати дії над матрицями та розв’язувати системи лінійних алгебраїчних рівнянь.


documentagquaxl.html
documentagquiht.html
documentagqupsb.html
documentagquxcj.html
documentagqvemr.html
Документ Система експертизи розгляду заявок на винаходи.